แก้ปัญหาพิมพ์สมการคณิตศาสตร์จาก word ขึ้นสถานะ disable เป็นสีเทา ไม่สามารถใช้เมนูได้

You may also like...