ปุ่ม Done ที่เมนู Crop Overlay ในโปรแกรม Lightroom หายไป