คณิตศาสตร์ การลบ เลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องการฝึกการลบ เลขที่มีเกิดจากตัวตั้ง และตัวลบ แล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่เกิน 20 เป็นแบบฝึกของผู้ที่เริ่มลบเลขด้วยเลขหลักหน่วยได้คล่องแล้ว ลองมาลบเลขที่ได้ผลลัพธ์ยังไม่สูงมาก

การลบอาจจะเกิดตัวยืมในบางข้อ ขอให้ตั้งใจทำบ่อย ๆ แล้วจะช่วยให้เข้าใจมากยิ่ง

ในแบบฝึกนี้มีจำนวน 100 ชุด ชุดละ 150 ข้อ ซึ่งมากพอที่จะให้ผู้เรียนเลือกไปฝึกตัวเองเพื่อการทำซ้ำ ๆ เพื่อให้เกิดความแม่นในการเรียน

ชุดที่ 1-10 การลบเลขสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ชุดที่ 11-20 การลบเลขสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

การลบคือการลดลงของจำนวน

ชุดที่ 21-30 การลบเลขสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ชุดที่ 31-40 การลบเลขสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ชุดที่ 41-50 การลบเลขสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ฝึกฝนเพื่อความชำนาญ

ชุดที่ 51-60 การลบเลขสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ชุดที่ 61-70 การลบเลขสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ชุดที่ 71-80 การลบเลขสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

คนที่ฝึกบ่อยคือคนที่จะชำนาญ

ชุดที่ 81-90 การลบเลขสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ชุดที่ 91-100 การลบเลขสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ฝึกให้ครบ 100 ชุด เท่ากับว่าทำข้อสอบ 1,500 ข้อ

Total Page Visits: 4158 - Today Page Visits: 3