คณิตศาสตร์ การบวก เลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องการฝึกการบวกเลขที่มีเกิดจากตัวตั้ง และตัวบวก แล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่เกิน 20 เป็นแบบฝึกของผู้ที่บวกเลขด้วยเลขหลักหน่วยได้คล่องแล้ว แล้วมาฝึกบวกเลขสองหลักที่ได้ผลลัพธ์ยังไม่สูงมาก

การบวกอาจจะเกิดตัวยืมในบางข้อ ขอให้ตั้งใจทำบ่อย ๆ แล้วจะช่วยให้เข้าใจมากยิ่ง

ในแบบฝึกนี้มีจำนวน 100 ชุด ชุดละ 150 ข้อ ซึ่งมากพอที่จะให้ผู้เรียนเลือกไปฝึกตัวเองเพื่อการทำซ้ำ ๆ เพื่อให้เกิดความแม่นในการเรียน

ชุดที่ 1-10 การบวกเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ชุดที่ 11-20 การบวกเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ชุดที่ 21-30 การบวกเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ตั้งใจฝึกด้วยนะ

ชุดที่ 31-40 การบวกเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ชุดที่ 41-50 การบวกเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ชุดที่ 51-60 การบวกเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ชุดที่ 61-70 การบวกเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ความยากย่อมแพ้ความสม่ำเสมอ

ชุดที่ 71-80 การบวกเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ชุดที่ 81-90 การบวกเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ชุดที่ 91-100 การบวกเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

ความยากนะมี

แต่ไม่สู้ความพยายาม

Total Page Visits: 3412 - Today Page Visits: 3