การดาวน์โหลดไฟล์เสียงจาก facebook messenger

ปัญหาที่เจอคือดาวน์โหลดเสียงจาก Facebook messenger แล้วไม่มีปุ่มดาวน์โหลดมีแต่ปุ่ม เล่นเสียง (Play) มีแต่ปุ่ม Remove และ Forward ไม่ว่าจะดาวน์โหลดจาก คอมพิวเตอร์ (PC) หรือ โน้ตบุ๊ค (Notebook) และ แอปพลิเคชันบนมือถือ (ios, android) ก็ไม่มีปุ่มดาน์โหลด เราสามารถแก้ไขวิธีนี้ได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมใด ๆ มาดูวิธีกัน การแก้ไขเพื่อดาวน์โหลดเสียงจาก Facebook messenger เนื่องจากการใช้งานในโหมดปกติของ Facebook จะไม่มีปุ่มดาวน์โหลด แต่ Facebook ก็ยังมีส่วนให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียง (Audio)...