ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดการบวกเลขที่ไม่มีตัวทด ของจำนวนไม่เกิน 1000 ด้วยวิธีการบวกแนวตั้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบ PDF ฟรี จำนวน 60 ข้อต่อชุด แจกฟรีไปเลย 3 ชุด พร้อมเฉลยท้ายไฟล์

You may also like...