แบบฝึกคณิตศาสตร์ การคูณเลขตามแม่สูตรคูณแม่ 0-9 หาตัวเลข 2 ตัว ที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์ตามที่โจทย์กำหนด [ดาวน์โหลดฟรี][มีเฉลยท้ายแบบฝึก]

You may also like...